Der er 3 muligheder - for at se sæler


Til fods

Besøg de nysgerrige sæler til fods. Turen starter med en introduktion om sælens biologi. Herefter med bus fra fastlandet til Mandø, hvorfra man går langs diget og over havbunden ud til sælbanken.
Varighed: 4-5 timer.
Arrangør Vadehavscentret - +45 75 44 61 61
Se turkalenderen her

Køreturen i hestevogn går langs med diget og på øens nordlige ende kører vi over diget og ud på vaderne ud til Knudedyb, hvor sælerne ligger og hviler sig.
Varighed 1,5-2 timer.
Arrangør Mandø Event - +45 23 25 53 75

Se turkalender her


Kør med traktorbus

Til sandbanken Koresand. På turen er der mulighed for at finde rav, bade, soppe og se sæler. 
Turen har en varighed på ca. 2 timer fra afgang ved Mandø kro.
Arrangør Mandø Kro og Traktorbus  - +45 61 66 56 75
Se køreplanen her